Autojuhi koolitus

säästab kütust, raha ja loodust

Kütusekulu ei pruugi suureneda hüppeliselt ning tavaliselt toimub see pikema aja vältel ja meile märkamatult. Kui ühel päeval avastad, et sinu auto kulutab palju rohkem kütust kui varem ja sa ei saa enam paagitäie kütusega sõita samapalju kui näiteks aasta tagasi, siis võib sellel olla palju erinevaid põhjuseid. Iga põhjuseta pidurdamine on kiiruse surm ja põletatud kütuse asjatu kulutamine Suur kütusekulu | bensiini ülekulu põhjused

Suur kütusekulu

Kütusekulu ei pruugi suureneda hüppeliselt ning tavaliselt toimub see pikema aja vältel ja meile märkamatult. Kui ühel päeval avastad, et sinu auto kulutab palju rohkem kütust kui varem ja sa ei saa enam paagitäie kütusega sõita samapalju kui näiteks aasta tagasi, siis võib sellel olla palju erinevaid põhjuseid.

Suur kütusekulu | bensiini ülekulu põhjused

Juhul, kui sinu pangakaardil on piisavalt vahendeid, ei pea sa selle pärast muret tundma. Kui aga tanklaoperaator tunneb sind juba nägupidi ning tervitab kui vana tuttavat ja see teeb murelikuks, on see artikkel ehk abiks.

 

Oleme harjunud, et kui midagi on mootori töös viltu, annab auto meile sellest märku. Näiteks süttib rikketuli näidikutepaneelil. Paraku pole see alati nii ja me ei pruugi õigel ajal teada saada, et mingi auto sõlm või detail vajab hooldust, reguleerimist või asendamist. Üks viide, et autoga pole kõik korras, on suurenenud kütusekulu. Ülekulu põhjustajaid on väga palju ja neid kõiki pole võimalik ega ka eesmärk siin välja tuua. Alljärgnevalt toodud ülekulu põhjustajad on enamlevinud ja paljud neist ka iseseisvalt defekteeritavad.

 

 

 

Suur kütusekulu | bensiini ülekulu põhjused

Ummistunud õhufilter

 

Õhufilter vajab perioodilist kontrolli. Sagedus sõltub otseselt mitte läbisõidust vaid sellest millistes tingimustes autot kasutatakse. Kui autoga sõita tihti tolmustel teedel, siis vajab ka õhufilter tihedamat kontrollimist ja vahetamist. Ummistunud õhufilter on üks levinumaid ülekulu põhjustajaid.

 

Suur kütusekulu | bensiini ülekulu põhjused

Jahutusvedeliku termostaat

 

Termostaadi ülesandeks on tagada jahutusvedeliku kiire soojenemine pärast mootori käivitamist ja selle hilisem ühtlase töötemperatuuri säilitamine. Sagedasemaks veaks on termostaadi mitte sulgumine või ebatihe sulgumine. Selle tagajärjel töötab mootor madalamal temperatuuril ja silindrisse juhitakse rikkamat kütusesegu. Termostaadi korrasolekut saab kaudselt ise hinnata, kui katsuda pärast mootori käivitamist radiaatori ülemist lõdvikut. Kui lõdvik hakkab soojenema järkjärgult koos mootoriga ja seda enne kui mootor on saavutanud töötemperatuuri, siis on reeglina tegemist termostaadi rikkega. Lahendus on termostaadi vahetamine.

 

Häired mootori töös

 

Häireid võivad olla erinevad. Näiteks ebaühtlane tühikäik, halb käivitumine, kõrgendatud tühikäigupöörded, jõnksutamine sõidu ajal, jõuetus kiirendamisel, summutist väljuv must, valge või sinine suits jne. Kõikide eelpool nimetatud häiretega kaasneb tavaliselt ka hüppeliselt suurenenud küttekulu. 

 

Selliste ilmingute põhjustajateks võivad olla:

 • tahmunud või ebatõhusalt töötavad süüteküünlad
 • vananenud küünlajuhtmed
 • vigane süütepool või süütepoolid
 • vaakumvoolikute ebatihedus
 • sisselaskekollektori ebatihedus
 • sisselaskekollektori tahmumine
 • halvasti töötavad pihustid
 • ebaõige kütuserõhk
 • langenud kompressioon silindris
 • jahutusvedeliku temperatuuri anduri rike
 • MAP (Manifold Absolute Pressure) sensori rike
 • MAF (Mass AirflowSensor) sensori rike

 Paljudel juhtudel eelpoolnimetatutest peaks süttima rikketuli, mis annab juhile märku vea olemasolust.

 

Suur kütusekulu | bensiini ülekulu põhjused

 

EGR (exhaust gas recirculation) klapi rike

 

Selleks, et vähendada lämmastikoksiide, kasutatakse tänapäeva autodel heitgaaside tagastussüsteemi (EGR).  Autoga ühtlase kiirusega sõites juhitakse osa heitgaase silindritesse tagasi, mille tagajärjel küttesegu koostis halveneb ja põlemistemperatuur alaneb ning  Nox-gaas väheneb. Sagedasemaks rikkeks võib pidada tahmumisest põhjustatud klapi rasket liikumist või selle avatud asendisse kinni jäämist. Tahmumisest põhjustatud rikke kõrvaldamiseks tuleks klapp eemaldada ja korralikult ära puhastada või asendada.

 

 

 

Suur kütusekulu | bensiini ülekulu põhjused

Katalüüsmuunduri või lambdaanduri rike 

 

Katalüsaator on heitegaasisüsteemi üks elementidest. Katalüsaatori eesmärgiks on vähendada keskkonnakahjulike saasteainete hulka heitgaasides. Lambdaandureid kasutatakse heitgaaside jääkhapnikusisalduse mõõtmiseks, mille abil määratakse mootori küttesegu koostis.
Kaasaegsetel mootoritel on kasutuses kaks andurit. Üks enne ja teine peale katalüsaatorit. Tagumise anduri ülesandeks on kontrollida katalüsaatori tööd. Kui katalüsaator hoiab heitgaasid puhtana, siis tagumise lamdaanduri signaal on püsiv, umbes 0,4…0,5 V. Kui aga katalüsaator enam ei toimi, siis esimese ja tagumise anduri signaalid on peaaegu ühesugused ja muutuvad piirides 0…1 V.

Katalüüsmuunduri põhiliseks probleemiks on selle ummistumine või purunemine. Muunduri või anduri rikke puhul need detailid pole remonditavad vaid vajavad asendamist.

Mis on lambdaandur, kuidas see töötab ja millised on põhilised rikked saab lugeda väga põhjalikust artiklist siin.

 

Suur kütusekulu | bensiini ülekulu põhjused

DPF – Diesel Particulate Filter ehk eesti keeles kübemefilter on ummistunud

 

Kübemefilter on üks osa auto heitgaaside süsteemist ja lisatud sinna keskkonna nõutele vastavuse saavutamiseks. Filter püüab väljalaske torustikus kinni tahmaosakesed ja säilitab need endas kuni hetkeni, kui need seal ära põletatakse. Põletamise hetkel lisatakse silindrisse täiendav kogus kütust ja selle abil tõstetakse väljalaskegaaside temperatuuri 600 kraadini, mis põletab filtrisse kogunenud tahmaosakesed keskkonnasäästlikult.

Kütusekulu suurenemist põhjustab tahmafiltri tühjaks põletamise periood ja samuti ummistuse korral esinev takistus heitgaaside vabal liikumisel.

Ummistumise vältimiseks väldi lühikesi sõite. Vähemalt korra nädalas oleks soovitav sõita 30-50 kilomeetrine lõik, et kübemefilter jõuaks ennast tühjaks põletada. Ummistunud kübemefiltri asendamine maksab 500-1300 eurot. Ummistuse korral süttib armatuurlaual vastav märgutuli.

Pikemalt tahmafiltri tööpõhimõtetest ja vigadest saab lugeda siin.

 

Vale viskoossusega mootoriõli

 

Enamus tänapäeva autod kasutavad madala viskoossusega sünteetilisi õlisid. Sellised õlid tagavad mootori parema käivitumise madalatel välistemperatuuridel ja on kütusesäästlikumad. Hea mootoriõli kasutamine võib vähendada kütusekulu erinevatel andmetel 3-7 %.

Õiget õli või määrdeainet sõiduautole, veoautole või bussile aitab valida  Valvoline lubricant advisor.

 

Käigukasti või peaülekande liiga madal õli tase või vale õli kasutamine

 

Kuigi paljud autotootjad kirjutavad kasutusmanuaalidesse, et käigukasti või peaülekande õli on eluaegne ja vajab hoolduse käigus ainult kontrollimist, on siiski täheldatud, et nii see päris pole. Suuremate läbisõitude korral on siiski soovitav ka õli vahetada. Kasutada tuleks kindlasti ainult tootja poolt soovitatud õli.

 

Siduri libisemine või automaatkäigukasti rike

 

Sellise läbilibisemise puhul läheb osa mootorist tulevast energiast kaduma enne, kui see jõuab rattani. Selline rike on väga suure ülekulu põhjustajaks ja samuti pole remont odav. Siduri eluiga on oskusliku kasutamise korral üsna pikk.

 

Seisu- või sõidupiduri peale jäämine

 

Nii sõidu- kui seisupidur vajavad regulaarset hooldust, mille käigus neid ka puhastatakse. Kui visuaalselt kontrollides võib täheldada, et mõni ratas on rohkem tahmunud piduriklotsist eraldunud tolmuga kui teine, siis see viitab selgelt, et pidur jääb peale. Seisupiduri pealejäämise oht on suurem just talvisel perioodil kui võib esineda piduritrosside külmumist, mille tagajärjel pidur ei vabane täielikult. Samuti viitab piduri pealejäämisele sõidu ajal kostev vilisev heli, mis kaob kui kergelt pidurdada ning rataste kuumenemine. Pidurite pealejäämist saab lihtsalt kontrollida väikesel langul piduripedaali vabastades. Kui auto iseeneslikult veerema ei hakka on pidur peal ja vajab hooldust.

 

Liiga madal rehvirõhk või valed veermikuseaded

 

Loe lähemalt sellest meie varasemast postitusest madal rehvirõhk kui kütuse ülekulu põhjustaja.

 

Kütuse leke

 

Kui tunned auto juures kütuse lõhna, ei pruugi olla tegu lekkega, võib-olla oled lihtsalt paagi liiga täis tankinud, aga võib olla ka leke. Leke tuleks kiiresti leida ja kõrvaldada, sest lisaks kütusekulu suurenemisele on tegemist veel ka tuleohtliku vedelikuga, mis võib kergesti süttida.

 

Pidevalt töötav jahutusventilaator

 

On juhuseid, et ventilaator ei lülitu tööle, aga võib olla ka vastupidine olukord, kus ventilaator töötab pidevalt või mittevajalikul ajal. Reeglina lahendab selle probleemi radiaatoris oleva anduri vahetamine.

 

Rattalaagrid

 

Rattalaager ei pruugi alati oma eluea lõpust meile kuulda anda kõva urinaga, küll aga võib ta olla juba kuivaks jäänud ja veeretakistus on selle tõttu oluliselt suurenenud.

 

Talverehvide kasutamine suvel

 

Suvel oleks ikka hea suverehve kasutada, mitte sõita talvest alla jäänud talveratastega, mille veeretakistus on rehvimustrist tingituna suurem ja ka müra häirivam.

 

Lahendused

 

Tehniliste rikete avastamiseks ja likvideerimiseks pöördu pädeva margiesinduse poole. Kui aga täheldad, et piduriklotsid vajavad tihti vahetamist, siis registreeru säästliku sõidu koolitusele.

Iga põhjuseta pidurdamine on kiiruse surm ja põletatud kütuse asjatu kulutamine.

 

Mis on Ecodriving
Ecodriving on keskkonda ja kütust säästev sõiduviis, mis võimaldab lihtsate nippidega läbida sama vahemaa väiksema kütusekogusega.

Ecodriving kursused
Pakume nii teooriakursusi kui ka praktilist säästlikku sõiduõpet, mis läbitakse sõidukiga, millega iga- päevaselt liigeldakse. Loe lisaks

Muud koolitused
Lisaks koolitusele "Säästlik sõit" pakume ka teisi liikluskoolitusi . Loe veel detailsemat koolituste infot siin.

Kontaktandmed
Ecodrive Eesti OÜ, reg 12860386
Kotka 26, Tallinn 11315
Kontakttelefon (+372) 55 07 555
e-mail:
Tegevusluba: 1.1-3/18/295 Majandustegevusteate nr.:205445

Kodulehe valmistamine aara.ee

Suur kütusekulu | bensiini

Suur kütusekulu | bensiini

Juhul, kui sinu pangakaardil on piisavalt vahendeid, ei pea sa selle pärast muret tundma Kui aga tanklaoperaator tunneb sind juba nägupidi ning tervitab kui vana tuttavat ja see teeb murelikuks, on see artikkel ehk abiks Kütusekulu ei pruugi suureneda hüppeliselt ning tavaliselt toimub see pikema aja vältel ja meile märkamatult. Kui ühel päeval avastad, et sinu auto kulutab palju rohkem kütust kui varem ja sa ei saa enam paagitäie kütusega sõita samapalju kui näiteks aasta tagasi, siis võib sellel olla palju erinevaid põhjuseid.

Suur kütusekulu | bensiini ülekulu põhjused

www.ecodriveeesti.ee © 2015 Ecodrive Eesti OÜ »