Autojuhi koolitus

säästab kütust, raha ja loodust

Võtke osa meie liiklusohutuse koolitusest ja teie ettevõtte autojuhtidest saavad paremad liiklejad, kes käituvad viisakamalt, sõidavad rahulikumalt ega sattu liiklusõnnetustesse. Küsi pakkumist Liikluspsühholoogia koolitused Teie ettevõtte autojuhtidele liikluspsühholoogia koolitus, autojuhtide täiendkoolitus

Liikluspsühholoogia koolitused


Võtke osa meie liikluspsühholoogia koolitusest ja teist saab parem autojuht, kes käitub viisakalt, sõidab rahulikult ega näita oma üleolekut. Juhi tegevus liikluses on edukam, kui ta on paindlik ning ei aja taga oma õigust.

Liikluspsühholoogia koolitused Teie ettevõtte autojuhtidele

 

Liikluspsühholoogia koolitus on suunatud eelkõige ettevõtte autot kasutavatele töötajatele, veoauto-, ja bussijuhtidele ning logistikutele.

Kursus annab vastuse kuidas mõjutab stress, väsimus ja emotsioonid autojuhtimist. Millised on nende tekkepõhjused ja kuidas sellega toime tulla.

 

Koolitaja: Inna Gorislavskaja - liikluspsühholoogia lektor Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala MA.

 

Liikluspsühholoogia autojuhi tööelus

 

Sisu:

 • Liikluspsühholoogia olulisus. Millest räägib liikluspsühholoogia ja milleks peab autojuht õppima seda.
 • Emotsioonide mõju autojuhi seisundile. Emotsioonide tekkimise põhjused ja väljendus. Emotsionaalse seisundi tagajärjed liikluses. Toimetulek emotsioonidega.
 • Mõtted ja nende panus emotsioonide tekkimisel. Liiklusega seotud mõttekonstruktsioonid ja nende oht.  Ohutu liiklemise kognitiivne aspekt.
 • Mina ja minu auto. Auto psühholoogilised omadused, mida omistatakse juhi, aga sageli ka tootja poolt.  
 • Liiklusreeglid ja nendesse suhtumine. Miks ühed autojuhid järgivad reegleid ja liiklusseadust, teised aga mitte.
 • Multitasking autojuhi töös. Kas on võimalik ja millisel juhul on võimalik tegeleda mitme asjaga korraga.  Neurobioloogiline vaade tegevusele. Multitaskingu tagajärjed psüühikale.
 • Taju ja tunnetus liikluse kontekstis. Taju võimalused ja petted. Illusioonid ja hallutsinatsioonid autojuhi töös.
 • Väsimuse mõju autojuhtimisele. Statistilised tagajärjed ja neurobioloogiline vaade väsimusele.
 • Ravimite (s.h. uimastava toimega) tarbimine ja autojuhtimine. Ohud ja tagajärjed.
 • Alkohol  (s.h. narkootikumide) tarbimine ja autojuhtimine.  Mõju organismile tervikuna ja olulistele vastutavatele organitele. Tajumise, reaktsioonide  ja lihastoonuse muutus. Seisundi kirjeldus. Tagajärjed.
 • Eakas juht roolis. Eaka juhi funktsionaalsed muutused ja selle mõju liiklusohutusele. Tüüpilised probleemid eakatel juhtidel (statistilised näitajad).
 • Autojuhtimise stiilid, nende erinevus ja võimalikud konfliktid. Sõidustiili muutused elu jooksul. Professionaalse ja amatöörlikku sõidustiili kontseptuaalsed erinevused.

Kursuse maht 8-16 akadeemilist tundi. Kursuse sisu ja mahtu on võimalik muuta vastavalt tellija soovile. Küsi pakkumist.

 

 

Autojuhi stress ja selle mõju liiklusohutusele

 

Sisu:

 

 • Autojuhi stressiallikad (liiklus, sisemine rahulolematus, konfliktid, negatiivne häälestus jt teemad, mis pakkuvad rahulolematust elus ja töös).
 • Stressiseisundi tunnused. Stressi väljenduse neli olulist aspekti: emotsionaalne, kognitiivne, emotsionaalne ja füsioloogiline.
 • Tagajärjed liiklusele ja autojuhile endale. Stressis viibimise tagajärjed nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis.
 • Stressiga toimetulek kui oluline autojuhi oskus.  Harjumuspärased ja levinud viisid toimetulekuks – kas need on efektiivsed.
 • Stressiga toimetulekus kaks olulist strateegiat.

Kursuse maht 3-8 akadeemilist tundi. Kursuse sisu ja mahtu on võimalik muuta vastavalt tellija soovile. Küsi pakkumist.

 

Väsimus autojuhi töös

Sisu:

 

 • Vaade autojuhi tööle energia kulutamise ja taastamise kontekstis.  Millised faktorid kulutavad autojuhi energiat? Kuhu kaob energia? Autojuhi graafikuga seotud energia turvaaugud.
 • Erinevad temperamenditüübid ja nende eripära energia kulutamisel.
 • Väsimuse erinevad seisundid. Väsimuse tunnused ja oskus tunnetada neid. Neurobioloogiline vaade väsimusele.
 • Väsimuse mõju autojuhtimisele. Statistilised väsimuse tagajärjed liiklusohutusele. Oskus märgata muutusi enda kehas, teadvustada ja õigesti reageerida.
 • Autojuhi professionaalsus energeetiliste protsesside juhtimisel.

Kursuse maht 3-5 akadeemilist tundi. Kursuse sisu ja mahtu on võimalik muuta vastavalt tellija soovile. Küsi pakkumist.

 

 

 

Autojuhi emotsionaalne elu

 

Sisu:

 

 • Milliste emotsioonidega kohtub autojuht ja kuidas need muudavad tavapärast professionaalset aktiivsust?  Emotsioonide vajalikkus inimese elus.
 • Emotsioonide erinevad liigid ja nendega seotud seisundid (hirm, ärevus, viha, kurbus…). Emotsioonide tekkimise põhjused ja väljendus. Sisemised ja situatiivsed (liiklusest tulenevad) faktorid kui emotsionaalse tasakaalu nihkumise põhjused.
 • Emotsioonide mõju autojuhi seisundile. Erineva tasandi muutused emotsionaalselt laetud autojuhi organismis (füsioloogilised, kognitiivsed, emotsionaalsed ja intellektuaalsed). Emotsionaalse seisundi tagajärjed liikluses.  Millised autojuhtimise jaoks olulised funktsioonid ei tööta või töötavad vigadega?
 • Toimetulek  erinevate emotsioonidega.  Harjumuspärased viisid toimetulekuks ja professionaalne  vaade nendele. Kriitiline vaade erinevatele toimetuleku viisidele.

Kursuse maht 3-8 akadeemilist tundi. Kursuse sisu ja mahtu on võimalik muuta vastavalt tellija soovile. Küsi pakkumist.

Mis on Ecodriving
Ecodriving on keskkonda ja kütust säästev sõiduviis, mis võimaldab lihtsate nippidega läbida sama vahemaa väiksema kütusekogusega.

Ecodriving kursused
Pakume nii teooriakursusi kui ka praktilist säästlikku sõiduõpet, mis läbitakse sõidukiga, millega iga- päevaselt liigeldakse. Loe lisaks

Muud koolitused
Lisaks koolitusele "Säästlik sõit" pakume ka teisi liikluskoolitusi . Loe veel detailsemat koolituste infot siin.

Kontaktandmed
Ecodrive Eesti OÜ, reg 12860386
Kotka 26, Tallinn 11315
Kontakttelefon (+372) 55 07 555
e-mail:
Tegevusluba: 1.1-3/18/295 Majandustegevusteate nr.:205445

Kodulehe valmistamine aara.ee

Liikluspsühholoogia koolitused Teie ettevõtte

Liikluspsühholoogia koolitused Teie ettevõtte

Liikluspsühholoogia koolitus on suunatud eelkõige ettevõtte autot kasutavatele töötajatele, veoauto-, ja bussijuhtidele ning logistikutele Kursus annab vastuse kuidas mõjutab stress, väsimus ja emotsioonid autojuhtimist Võtke osa meie liikluspsühholoogia koolitusest ja teist saab parem autojuht, kes käitub viisakalt, sõidab rahulikult ega näita oma üleolekut. Juhi tegevus liikluses on edukam, kui ta on paindlik ning ei aja taga oma õigust.

Liikluspsühholoogia koolitused Teie ettevõtte autojuhtidele

Võtke osa meie liiklusohutuse koolitusest ja teie ettevõtte autojuhtidest saavad paremad liiklejad, kes käituvad viisakamalt, sõidavad rahulikumalt ega sattu liiklusõnnetustesse. liikluspsühholoogia koolitus, autojuhtide täiendkoolitus
www.ecodriveeesti.ee © 2015 Ecodrive Eesti OÜ »