Autojuhi koolitus

säästab kütust, raha ja loodust

Reguleerija ja lasterühma saatja koolitused. Omame Maanteeameti tunnustust reguleerijate koolitamiseks. Kvaliteetne koolitus - kogemustega pedagoogid. Küsi pakkumist Reguleerija koolitused reguleerija, lasterühma saatja

Reguleerija koolitused


Reguleerijal ja lasterühma saatjal on liikluses oluline roll. Reguleerija õigeaegselt antud ja üheselt mõistetavad märguanded tagavad liikluses osalejate ohutuse ning liikluse sujuvuse.

Reguleerija koolitused

 

 

 

 

 

Pakume võimalust läbida koolitus, et omandada liikluse reguleerija I pädevust.

 

 

 

 

 

 

I pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel)

Reguleerija koolitusele võetakse isik, kes on vähemalt 18-aastane.

 

Koolituse maht: 2 tundi teooriat ja 5 min. oseleja kohta praktilist koolitust.

 

Sisu:

  • Tänaval liikleva lasterühma ja lasterühma veol laste saatja tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
  • Kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus
  • Ohud liikluses, sealhulgas laste eripärast tulenevad ohud
  • Reguleerija turvalisus
  • Reguleerija märguanded
  • Reguleerimata ülekäigurajal/ülekäigurajata tee ületamine
  • Reguleeritud ülekäiguraja ületamine

Koolituse läbinud reguleerija:

  •  Tunneb oma pädevuse piires liiklusalaseid õigusakte ja ohutusnõudeid  ning oskab temale vajaliku pädevuse piires liiklust reguleerida;
  •  Oskab kasutada vajalikke liikluskorraldus- ja reguleerimisvahendeid;
  •  Tegutseb liiklusohutust tagades, riske vältides ning tervist ja keskkonda säästes.

Reguleerija koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste kontrolliga.

Kursuse edukalt lõpetanule väljastame vormikohase tunnistuse.

 

 Küsi pakkumist.

Mis on Ecodriving
Ecodriving on keskkonda ja kütust säästev sõiduviis, mis võimaldab lihtsate nippidega läbida sama vahemaa väiksema kütusekogusega.

Ecodriving kursused
Pakume nii teooriakursusi kui ka praktilist säästlikku sõiduõpet, mis läbitakse sõidukiga, millega iga- päevaselt liigeldakse. Loe lisaks

Muud koolitused
Lisaks koolitusele "Säästlik sõit" pakume ka teisi liikluskoolitusi . Loe veel detailsemat koolituste infot siin.

Kontaktandmed
Ecodrive Eesti OÜ, reg 12860386
Kontakttelefon (+372) 55 07 555
e-mail:
Tegevusluba: 1.1-3/18/295 Majandustegevusteate nr.:205445

Kodulehe valmistamine aara.ee

Reguleerija koolitused

Reguleerija koolitused

Pakume võimalust läbida koolitus, et omandada liikluse reguleerija I pädevust I pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel) Reguleerija koolitusele võetakse isik, kes on vähemalt 18-aastane Reguleerijal ja lasterühma saatjal on liikluses oluline roll. Reguleerija õigeaegselt antud ja üheselt mõistetavad märguanded tagavad liikluses osalejate ohutuse ning liikluse sujuvuse.

Reguleerija koolitused

Reguleerija ja lasterühma saatja koolitused. Omame Maanteeameti tunnustust reguleerijate koolitamiseks. Kvaliteetne koolitus - kogemustega pedagoogid. reguleerija, lasterühma saatja
www.ecodriveeesti.ee © 2015 Ecodrive Eesti OÜ »