Autojuhi koolitus

säästab kütust, raha ja loodust

Reguleerija I ja II pädevuse koolitus. Lasterühma saatja koolitused. Omame Maanteeameti tunnustust reguleerijate koolitamiseks. Kvaliteetne koolitus - kogemustega pedagoogid. Küsi pakkumist Liikluse reguleerija koolitus - I ja II pädevuse omandamiseks reguleerija, lasterühma saatja, reguleerija I pädevus, reguleerija II pädevus

Reguleerija koolitused


Reguleerijal ja lasterühma saatjal on liikluses oluline roll. Reguleerija õigeaegselt antud ja üheselt mõistetavad märguanded tagavad liikluses osalejate ohutuse ning liikluse sujuvuse.

Liikluse reguleerija koolitus - I ja II pädevuse omandamiseks

 

 

 

 

 

Pakume võimalust läbida koolitus, et omandada liikluse reguleerija I või II pädevust.

 

 

 

 

 

 

I pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel)

Reguleerija koolitusele võetakse isik, kes on vähemalt 18-aastane.

 

Koolituse maht: 2 tundi teooriat ja 5 min. oseleja kohta praktilist koolitust.

 

Sisu:

 • Tänaval liikleva lasterühma ja lasterühma veol laste saatja tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
 • Kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus
 • Ohud liikluses, sealhulgas laste eripärast tulenevad ohud
 • Reguleerija turvalisus
 • Reguleerija märguanded
 • Reguleerimata ülekäigurajal/ülekäigurajata tee ületamine
 • Reguleeritud ülekäiguraja ületamine

Koolituse läbinud reguleerija:

 •  Tunneb oma pädevuse piires liiklusalaseid õigusakte ja ohutusnõudeid  ning oskab temale vajaliku pädevuse piires liiklust reguleerida;
 •  Oskab kasutada vajalikke liikluskorraldus- ja reguleerimisvahendeid;
 •  Tegutseb liiklusohutust tagades, riske vältides ning tervist ja keskkonda säästes.

Reguleerija koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste kontrolliga.

Kursuse edukalt lõpetanule väljastame vormikohase tunnistuse.

 

 

II pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8  nimetatud isikutele.

Kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral;
Päästeteenistuja ja päästetöödele kaasatud isik päästetöödel;
Looduskaitsetöötaja kaitsealal looduskaitseseaduse tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel;
Riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja metsateedel;
Raudteetöötaja raudteeülesõidukohal;
Parvüleveo korraldaja sadamas;
Parkimise korraldaja parklas;

Kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel.

 

Reguleerija koolitusele võetakse isik, kes on vähemalt 18-aastane.

Parklas parkimist korraldav reguleerija võib erandina olla vähemalt 16-aastane isik.

 

Koolituse maht: 4 tundi teooriat ja 10 min. oseleja kohta praktilist koolitust.

 

Sisu:

 

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus

 • reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
 • reguleerija ülesanded
 • kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus, sealhulgas raadiosaatjate kasutamine
 • ohud liikluses
 • reguleerija turvalisus

Reguleerimine

 • reguleerija märguanded
 • ettevalmistus reguleerimiseks
 • reguleerimiskoha valik
 • liikluse reguleerimine erinevates olukordades

 

Koolituse läbinud reguleerija:

 •  Tunneb oma pädevuse piires liiklusalaseid õigusakte ja ohutusnõudeid  ning oskab temale vajaliku pädevuse piires liiklust reguleerida;
 •  Oskab kasutada vajalikke liikluskorraldus- ja reguleerimisvahendeid;
 •  Tegutseb liiklusohutust tagades, riske vältides ning tervist ja keskkonda säästes.

Reguleerija koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste kontrolliga.

Kursuse edukalt lõpetanule väljastame vormikohase tunnistuse.

 

 

 Küsi pakkumist.

Mis on Ecodriving
Ecodriving on keskkonda ja kütust säästev sõiduviis, mis võimaldab lihtsate nippidega läbida sama vahemaa väiksema kütusekogusega.

Ecodriving kursused
Pakume nii teooriakursusi kui ka praktilist säästlikku sõiduõpet, mis läbitakse sõidukiga, millega iga- päevaselt liigeldakse. Loe lisaks

Muud koolitused
Lisaks koolitusele "Säästlik sõit" pakume ka teisi liikluskoolitusi . Loe veel detailsemat koolituste infot siin.

Kontaktandmed
Ecodrive Eesti OÜ, reg 12860386
Kotka 26, Tallinn 11315
Kontakttelefon (+372) 55 07 555
e-mail:
Tegevusluba: 1.1-3/18/295 Majandustegevusteate nr.:205445

Kodulehe valmistamine aara.ee

Liikluse reguleerija koolitus -

Liikluse reguleerija koolitus -

Pakume võimalust läbida koolitus, et omandada liikluse reguleerija I või II pädevust I pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel) Reguleerija koolitusele võetakse isik, kes on vähemalt 18-aastane Reguleerijal ja lasterühma saatjal on liikluses oluline roll. Reguleerija õigeaegselt antud ja üheselt mõistetavad märguanded tagavad liikluses osalejate ohutuse ning liikluse sujuvuse.

Liikluse reguleerija koolitus - I ja II pädevuse omandamiseks

Reguleerija I ja II pädevuse koolitus. Lasterühma saatja koolitused. Omame Maanteeameti tunnustust reguleerijate koolitamiseks. Kvaliteetne koolitus - kogemustega pedagoogid. reguleerija, lasterühma saatja, reguleerija I pädevus, reguleerija II pädevus
www.ecodriveeesti.ee © 2015 Ecodrive Eesti OÜ »